Strona główna Regulamin

1.  Dlakoni.pl

Dlakoni.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową smakołyków dla koni.

 

2.  WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy dlakoni.pl jest prowadzony przez firmę Equiart Czesława Grycz wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Kruszynie 42-282, przy ul. Cegielnia 6, NIP: 5262419694, Regon: 014986881.

 

Kontakt z dlakoni.pl odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 606 947 566
- adres e-mail: info@dlakoni.pl


Konto bankowe:

Nazwa: PKO BP S.A.
Numer konta:  48 1020 1169 0000 8102 0154 7967

 

3.  WARUNKI OGÓLNE

1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne  oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dlakoni.pl/Regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do dlakoni.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
7. Dlakoni.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 

4.  CENY TOWARÓW 

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 8 % lub 23 % podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia. 


5.  ZAMAWIANIE TOWARU 

1.  Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.

2.  Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez internetowy automatyczny system obsługi klienta.

3.  W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.


6.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

1. Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail.

Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.   

2.  Czas realizacji zamówienia to od 1 do 3 dni roboczych. W szczgólnych przypadkach może się wydłuzyć do 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy dodać czas dostawy. Zamówienia, które wpłyną po godzinie 10-stej liczy się od dnia następnego.

3.  Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

4. Informujemy, że wszystkie opakowania produktów sprzedawanych w sklepie są oznakowane adresem niniejszej strony.

5. W przypadku większego zamówienia nasz handlowiec skontaktuje się z Państwem, celem ustalenia terminu realizacji.

6. W przypadku braku wpłaty po 7 dniach od złożenia zamówienia - będzie ono anulowane.


7.  KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem INPOST lub UPS.

Koszty liczone są automatycznie, w przypadku spakowania w mniejszą liczbę przesyłek, pozostałe poniesione koszty są zwracane kupującemu !!!

Koszty wysyłki są podane poniżej:

Koszty wysyłki poczkomat INPOST – płatne z góry 14 PLN brutto (paczka max 41x38x64cm)

 Koszty wysyłki kurier INPOST – płatne z góry 16 PLN brutto (paczka do 30 kg, objetościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedyńczego pakowania)

Koszty wysyłki kurier INPOST – za pobraniem 19 PLN brutto (paczka do 30 kg, objetościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedyńczego pakowania)

Koszty wysyłki kurier UPS – płatne z góry 25 PLN brutto (paczka do 30 kg, objetościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedyńczego pakowania)

Koszty wysyłki kurier UPS – za pobraniem 30 PLN brutto (paczka do 30 kg, objetościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedyńczego pakowania)

UWAGA!
W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 700 PLN, przesyłka kurierem Inpost jest DARMOWA.

 

8.  WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

    Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

    W zapytaniu proszę podać państwo, miasto, kod pocztowy oraz orientacyjną ilośc zamawianego towaru.

 

9.  ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: 

1. Wszystkie produkty które dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych nie podlegają ZWROTOWI.
           (art.38 & 5 - Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014).

2. Art. 27 ustawy o prawach konsumenta mówi, że może on odstąpić od umowy nie podając przyczyn. Dokonuje tego składając w ciągu 14 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dostarczając je sprzedającemu. Na odesłanie towaru ustawodawca przewidział kolejne 14 dni. Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi zapłaconą sumę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru.


3. Klient ponosi koszty wysyłki zwrotu oraz pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie wysyłanego towaru.  

 

 10.  REKLAMACJE 

1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.dlakoni.pl/zwroty. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Equiart Czesława Grycz

Ul. Cegielnia 6

42-282 Kruszyna

W przypadku reklamacji dlakoni.pl wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi dlakoni.pl. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4. Dlakoni.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
6. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, dlakoni.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
7. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.
 

11.  PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

 

12.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych dlakoni.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Baza danych klientów Sklepu, zgodnie z przepisami prawa, zarejestrowana została w GIODO.